အကောင့်အသစ်ဖွင့်မည်

သို့မဟုတ်....နှင့်အတူဝင်ရောက်ပါမည်

လူကြီးမင်းမှာ မာကျူရီအကောင့်ရှိပြီးသားလား?

ဝင်ရောက်ရန်